Konkurs SARP nr 1050

architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. "Budowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz budowa Centrum Kultury Studenckiej na Kampusie Ochota", realizowanej przez Uniwersytet Warszawski w ramach programu wieloletniego pn. "Uniwersytet Warszawski 2016-2027"

Kryteria oceny

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:

  1. Atrakcyjność i oryginalność proponowanych rozwiązań architektonicznych.
  2. Jakość proponowanych rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych budynków wraz z rozwiązaniem funkcjonalnym terenu Inwestycji.
  3. Rozwiązanie układu obsługi komunikacyjnej.
  4. Zastosowane rozwiązania proekologiczne i energooszczędne.
  5. Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji Inwestycji.