Konkurs SARP nr 1050

architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. "Budowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz budowa Centrum Kultury Studenckiej na Kampusie Ochota", realizowanej przez Uniwersytet Warszawski w ramach programu wieloletniego pn. "Uniwersytet Warszawski 2016-2027"

O konkursie

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczna wraz z zagospodarowaniem terenu dla Inwestycji pn. „Budowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz budowa centrum kultury studenckiej na Kampusie Ochota”.

Teren inwestycji znajduje się na terenie Kampusu Ochota Uniwersytetu Warszawskiego, przy ulicy Banacha 2a w Warszawie, na działce 18/2, obrębie 2-02-09 w Dzielnicy Ochota.

Budowa budynku Centrum Sportu i Rekreacji oraz budowa centrum kultury studenckiej jest jedną z inwestycji programuwieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2027”. Głównym celem inwestycji jest uzupełnienie oferty sportowej i kulturalnej Uniwersytetu Warszawskiego.

Stale rosnące zapotrzebowanie na zwiększenie zakresu funkcji sportowych i kulturalnych na terenie Kampusu Ochota sprawiły, że powstała potrzeba rozbudowy istniejącego obiektu Centrum Sportu i Rekreacji (CSiR). Wykonana w 2019 r.ekspertyza techniczna wskazuje jednak na brak możliwości jego rozbudowy w zakresie spełniającym oczekiwania społeczności akademickiej. W ramach inwestycji planuje się więc jego rozbiórkę oraz budowę nowego obiektu Centrum Sportu i Rekreacji oraz budowę centrum kultury studenckiej odpowiadającego na bieżące i przyszłe zapotrzebowanie społeczności akademickiej.

Nowy budynek zapewni komfortowe warunki do uprawiania sportu oraz organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym. Budynek będzie wykonany w standardzie energooszczędnym ograniczając koszty związane z jego eksploatacją. W ramach nowego budynku planuje się budowę m.in. nowoczesnej pływalni z widownią oraz wielofunkcyjnej sali sportowej zwidownią, umożliwiając organizację zawodów na szczeblu akademickim. Przewiduje się również budowę pełnowymiarowej ścianki wspinaczkowej, sali do sportów walki w tym do judo. Planowana jest realizacja dodatkowych salwielofunkcyjnych z możliwością ich wykorzystania na cele sportowe bądź kulturalne. Planuje się również udostępnić dach budynku na cele rekreacyjne. Nowy budynek oraz zagospodarowanie otaczającego go terenu pozbawiane będzie barier architektonicznych, udostępniając obiekt dla osób z niepełnosprawnościami.