Konkurs SARP nr 1050

architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. "Budowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz budowa Centrum Kultury Studenckiej na Kampusie Ochota", realizowanej przez Uniwersytet Warszawski w ramach programu wieloletniego pn. "Uniwersytet Warszawski 2016-2027"

Aktualności

Dyskusja pokonkursowa

Informację dodano: | Aktualizacja:

Szanowni Państwo, Pragnę poinformować, że dyskusja pokonkursowa nieograniczonego, jednoetapowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn.: „Budowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz budowa Centrum Kultury Studenckiej na Kampusie Ochota” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego PN. „UNIWERSYTET WARSZAWSKI 2016-2027” odbędzie się w dn. 5 marca 2024 r. (wtorek) o godz. 14.30 w Pawilonie Wystawowym SARP przy ul. Foksal 2 w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy.
Marek Szeniawski,
Sekretarz Konkursu

Lista nagrodzonych prac

Informację dodano: | Aktualizacja:

I NAGRODA
010 Bureau Babyn Michałowski
Biuro Projektów Lewicki Łatak
Ernest Babyn
Michał Michałowski - pełnomocnik
ul. Kaliny Jędrusik 6/102 01-748 Warszawa, Polska
Kazimierz Łatak

skład zespołu autorskiego
architekt Ernest Babyn, autor koncepcji
architekt Michał Michałowski, autor koncepcji
architekt, konstruktor Kazimierz Łatak, autor koncepcji
architekt krajobrazu Piotr Dombrowski
architekt krajobrazu Joanna Chylak
Jacek Płochocki, instalacje sanitarne
Michał Możejko, makieta
Łukasz Brycki, kosztorys
VISLA, wizualizacje

Uzasadnienie
I Nagrodę przyznano za rozwiązanie urbanistyczne kreujące funkcjonowanie budynku Centrum Sportu w ramach Kampusu Ochota jak i przyjęte przez autora/ów decyzje projektowe samego budynku. Sąd Konkursowy docenił wyartykułowaną w pracy relację nowego budynku z budynkiem Wydziału Geologii, właściwe od niego oddalenie i wytworzenie w ten sposób przestrzeni publicznej, będącej bramą do kampusu od strony południowej.
Doceniono rozwiązania funkcjonalne skutkujące uzyskaniem optymalnego układu pomieszczeń w ramach powierzchni wskazanej w Regulaminie konkursu. Doceniono przyjęte w projekcie oszczędne środki wyrazu, będące właściwym językiem tworzenia obiektu o funkcji sportowej.
Sąd Konkursowy zredagował także zalecenia pokonkursowe do nagrodzonej pracy, służące uzyskaniu przez Zamawiającego obiektu spełniającego jego wszystkie wymagania.

II NAGRODA
003 M.O.C. Architekci sp. z o.o. sp.k.
Plac Grunwaldzki 8-10
40-127 Katowice

skład zespołu autorskiego
Ewa Janik, architektura
Błażej Janik, architektura
Małgorzata Karolak-Góra, architektura (współpraca autorska)
Klaudia Kwaśny, architektura (współpraca autorska)
Karolina Supron, architektura (współpraca autorska)
Wojciech Wilczek, konstrukcja(współpraca autorska)
Paweł Niedzielski, architektura krajobrazu (współpraca autorska)

Uzasadnienie
Drugą nagrodę przyznano za propozycję eleganckiej i zwartej formy obiektu, która nawiązuje architektoniczny dialog z obiektem Wydziału Geologii UW projektu Romualda Gutta. Atrakcyjny hol wejściowy w sposób właściwy integruje strefy użytkowe obiektu. Uznanie budzi próba ulokowania dużej części ogólnodostępnych funkcji na parterze budynku oraz dobra dostępność hali sportowej na poziomie pierwszym.
Wątpliwości sądu konkursowego wzbudziły relacje urbanistyczne obiektu oraz szczegółowe rozwiązania funkcjonalne. Dopracowania wymagają także rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjnie-materiałowe hali basenowej i głównej hali sportowej.

III NAGRODA
001 Bartłomiej Nawrocki
Marcin Jojko
ul. Dąbrówki 15/13
40-081 Katowice

skład zespołu autorskiego
mgr. inż. Patrycja Janus, arch. krajobraz
mgr inż. arch. Marcin Jojko
mgr inż. Daniel Kubecki, konstrukcja
mgr inż. arch. Bartłomiej Nawrocki
mgr inż. arch. Agnieszka Weber

Uzasadnienie
Nagrodę przyznano za dobry układ funkcjonalny obiektu zapewniający jego sprawne funkcjonowanie. Rozwiązania architektoniczne obiektu właściwe co do zasady ogólnej, budzą wątpliwości w kontekście relacji do przestrzeni zewnętrznych oraz integracji z przestrzeniami wewnętrznymi.

WYRÓŻNIENIE HONOROWE
006 Consultor sp. z o.o
ul Pietrusińskiego 19
61-418 Poznań
pracownia:
Irysowa 2
62-080 Tarnowo Podgórne

skład zespołu autorskiego
architektura:

mgr inż. architekt Joanna Kapturczak
mgr inż. architekt Michał Kapturczak
inż. architekt Dawid Kapturczak
mgr inż. architekt Małgorzata Antonič
wizualizacje: mgr inż. Tomasz Jurkowski
konstrukcja: mgr inż. Jan Drzewiecki
architektura krajobrazu:
mgr inż. Aldona Szkudlarek-Lipowy
inż. Radosław Lipowy

Uzasadnienie
W przedstawionej pracy Sąd Konkursowy zwrócił uwagę na próbę odmiennego ukierunkowania otwarcia funkcjonalnego parteru tj. budynku w kierunku ulicy Banacha.

WYRÓŻNIENIE HONOROWE
017 22ARCHITEKCI sp. z o.o.
ul. Jakubowska 14/u1
03-902 Warszawa

skład zespołu autorskiego
Aleksander Drzewiecki
Maciej Kowalczyk
Michał Tatjewski
Aleksandra Zubelewicz-Lada
Michał Bala-Sołtyski
Maciej Sidorowicz
Vasili Asianenka
współpraca autorska( brak praw autorskich)
stud. arch. Tomasz Kamiński
stud. arch. Malgorzata Opalińska

Uzasadnienie
W przedstawionej koncepcji uwagę członków Sądu Konkursowego zwróciło trafne rozmieszczenie głównych elementów programu w ogólnodostępnym parterze budynku. W opinii Sądu Konkursowego również zaproponowana elewacja budynku jednoznacznie wskazuje na jego sportową funkcję.

Ogłoszenie wyników

Informację dodano: | Aktualizacja:

Pragnę poinformować, że oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników nieograniczonego, jednoetapowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz zzagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn.: „Budowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz budowa Centrum Kultury Studenckiej na Kampusie Ochota” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego PN. „UNIWERSYTET WARSZAWSKI 2016-2027” odbędzie się w dn. 20 lutego 2024 r. (wtorek) o godz. 14.00 w Pawilonie Wystawowym SARP przy ul. Foksal 2 w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy.

Marek Szeniawski,
Sekretarz Konkursu

Informacja

Informację dodano: | Aktualizacja:

UCZESTNICY KONKURSU

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że Prace konkursowe w postaci fizycznej należy składać do dnia 30 stycznia 2024 r. (wtorek) do godziny 15.00, na adres Operatora konkursu:

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP
ul. Foksal 2
00-366 Warszawa

Informujemy, że na dziedzińcu pałacu dostępny jest parking.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem konkursu, w przypadku wersji elektronicznej Pracy konkursowej (składanej przez EPK SARP) należy zwrócić uwagę na pozbawienie plików cech umożliwiających identyfikację Autora/Autorów lub Uczestnika konkursu. Pozostawienie ww. cech skutkować może niedopuszczeniem Pracy konkursowej do oceny. Pliki powinny być także pozbawione wszelkich metadanych pozwalających rozpoznać Autora/Autorów lub nazwę Uczestnika konkursu. Jeżeli pliki Pracy konkursowej będą zawierały metadane mogące spowodować deanonimizację Pracy konkursowej względem członków Sądu Konkursowego, może to skutkować niedopuszczeniem Pracy konkursowej do oceny.

Z poważaniem,
Marek Szeniawski
Sekretarz Konkursu

Załączniki:

Wyjaśnienia 18 treści Regulaminu Konkursu (Odpowiedzi na pytania)

Informację dodano: | Aktualizacja:

Opublikowano wyjaśnienia 18 treści Regulaminu Konkursu (pytania 52-53).

Załączniki:

Wyjaśnienia 17 treści Regulaminu Konkursu (Odpowiedzi na pytania)

Informację dodano: | Aktualizacja:

Opublikowano wyjaśnienia 17 treści Regulaminu Konkursu (pytania 50-51).

Załączniki:

Wyjaśnienia 16 treści Regulaminu Konkursu (Odpowiedzi na pytania)

Informację dodano: | Aktualizacja:

Opublikowano wyjaśnienia 16 treści Regulaminu Konkursu (pytania 47-49).

Załączniki:

Wyjaśnienia 14 i 15 treści Regulaminu Konkursu (Odpowiedzi na pytania)

Informację dodano: | Aktualizacja:

Opublikowano wyjaśnienia 14 oraz 15 treści Regulaminu Konkursu (pytanie 38 oraz 39-46).

Załączniki:

Wyjaśnienia 12 i 13 treści Regulaminu Konkursu (Odpowiedzi na pytania)

Informację dodano: | Aktualizacja:

Opublikowano wyjaśnienia 12 oraz 13 treści Regulaminu Konkursu (pytania 32-34 oraz 35-37).

Załączniki:

Wyjaśnienia 11 treści Regulaminu Konkursu (Odpowiedzi na pytania)

Informację dodano: | Aktualizacja:

Opublikowano wyjaśnienia 11 treści Regulaminu Konkursu (pytania 30-31).

Załączniki:

Wyjaśnienia 9 i 10 treści Regulaminu Konkursu (Odpowiedzi na pytania)

Informację dodano: | Aktualizacja:

Opublikowano wyjaśnienia 9 oraz 10 treści Regulaminu Konkursu (pytanie 24 oraz 25-29).

Załączniki:

Wyjaśnienia 7 i 8 treści Regulaminu Konkursu (Odpowiedzi na pytania)

Informację dodano: | Aktualizacja:

Opublikowano wyjaśnienia 7 oraz 8 treści Regulaminu Konkursu (pytanie 20 oraz 21-23).

Załączniki:

Przypomnienie

Informację dodano: | Aktualizacja:

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że w siedzibie (I piętro pałacu) Stowarzyszenia Architektów Polskich, przy ulicy Foksal 2 w Warszawie, dostępna jest „makieta-matka” obszaru opracowania konkursowego na terenie Kampusu Ochota Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestników pragnących skorzystać z niej i przeprowadzić konfrontację swojej koncepcji konkursowej, serdecznie zapraszamy w godzinach  9.00-16.00., od poniedziałku do piątku. Istnieje także możliwość skorzystania całodobowego w sytuacjach krytycznych, które jak wiemy mają właściwość pojawiania się w pobliżu terminu składania prac konkursowych - wówczas dyżurujący portier udostępni makietę.

Wyjaśnienia 6 treści Regulaminu Konkursu (Odpowiedzi na pytania)

Informację dodano: | Aktualizacja:

Opublikowano wyjaśnienia 6 treści Regulaminu Konkursu (pytania 11-19).

Załączniki:

Wyjaśnienia 3, 4 i 5 treści Regulaminu Konkursu (Odpowiedzi na pytania)

Informację dodano: | Aktualizacja:

Opublikowano wyjaśnienia 3, 4 oraz 5 treści Regulaminu Konkursu (pytania 6-7, 8-9 oraz 10).

Załączniki:

Wyjaśnienia 1 i 2 treści Regulaminu Konkursu (Odpowiedzi na pytania)

Informację dodano: | Aktualizacja:

Opublikowano wyjaśnienia 1 oraz 2 treści Regulaminu Konkursu (pytania 1-3 oraz 4-5).

Załączniki:

Zmiana ogłoszenia o konkursie

Informację dodano: | Aktualizacja:

Opublikowano zmienione ogłoszenie o konkursie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie

Informację dodano: | Aktualizacja:

Ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Załączniki: