Konkurs SARP nr 1050

architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. "Budowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz budowa Centrum Kultury Studenckiej na Kampusie Ochota", realizowanej przez Uniwersytet Warszawski w ramach programu wieloletniego pn. "Uniwersytet Warszawski 2016-2027"

Sąd konkursowy

Sąd Konkursowy składa się z 11 osób. W skład Sądu Konkursowego wchodzą:

 1. arch. Marcin Brataniec – Przewodniczący Sądu Konkursowego. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP),
 2. arch. Marek Perepeczo – Zastępca przewodniczącego Sądu Konkursowego. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich,
 3. arch. Maciej Kuryłowicz – Sędzia Referent. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich,
 4. arch., arch. kraj. Jacek Krych – Członek Sądu Konkursowego. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich,
 5. prof. dr hab. Ewa Krogulec, Prorektor UW ds. Rozwoju - Członek Sądu Konkursowego.
 6. arch. Andrzej Alinkiewicz, Z-ca Kanclerza ds. Nieruchomości UW - Członek Sądu Konkursowego,
 7. mgr Paweł Jastrzębski, Kierownik Biura Innowacji w Przestrzeni Akademickiej UW - Członek Sądu Konkursowego,
 8. arch. Wojciech Młynarczyk, Architekt, Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej UW - Członek Sądu Konkursowego,
 9. mgr Alicja Wleciał, Dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW - Członek Sądu Konkursowego,
 10. mgr Włodzimierz Leśniewski, Dyrektor Klubu Uczelnianego AZS UW - Członek Sądu Konkursowego,
 11. M.Sc. Wojciech Wagner, Zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego,- Członek Sądu Konkursowego,
 12. arch. Daniel Frąc – Sędzia zapasowy. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP)

Funkcję Sekretarza Konkursu pełni: arch. kraj. Marek Szeniawski – Stowarzyszenie Architektów Polskich. Sekretarz Konkursu nie jest członkiem Sądu Konkursowego.