Konkurs SARP nr 1050

architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. "Budowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz budowa Centrum Kultury Studenckiej na Kampusie Ochota", realizowanej przez Uniwersytet Warszawski w ramach programu wieloletniego pn. "Uniwersytet Warszawski 2016-2027"

Nagrody

W konkursie Organizator Konkursu przewiduje przyznanie Nagród jak następuje:

  1. Nagrody pieniężne
    • I NAGRODA, kwota pieniężna w wysokości 60 000,00 zł brutto;
    • II NAGRODA, kwota pieniężna w wysokości. 55 000,00 zł brutto;
    • III NAGRODA, kwota pieniężna w wysokości 35 000,00 zł brutto.
  2. Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej Pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzymały największą liczbę punktów (I Nagroda pieniężna).
  3. Zamawiający przewiduje dwie nagrody niepieniężne w postaci wyróżnień honorowych.